eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Hydroizolace balkonu

Autor: Miloš Pospíšil 21. 4. 2009

Prosím o radu – chystáme se provést novou hydroizolaci balkonu , který tvoří strop verandy (starší rodinný dům bez stavební dokumentace ). Jedná se o rozměry 2 ,3 x 6 ,2 m. Současná skladba stropu jsou hurdisky se zřejmě betonovou mazaninou o tloušťce 3-4 cm , na které je betonová dlažba. Zřejmě vzhledem k zatékání byla kdysi položena na tuto dlažbu ještě lepenka. Na balkonu je k dispozici pro úpravu volná výška cca 12 cm (do úrovně balkonových dveří ) , kam bychom chtěli umístit např. polystyren pro zateplení stropu verandy. Na tento polystyren bychom umístili betonovou vrstvu s kari sítí a finální vrstvou např. z plechu. Prosím o Váš názor , jak nejlépe skladu stropu vyřešit při požadavku hydroizolace a zateplení s ohledem na možnou kondenzaci vlhkosti zevnitř místnosti do konstrukce. Nebráníme se ani systému z minerální vaty apod.

odpovědět

Re: Hydroizolace balkonu   |   odpovídá: Ing.Jan Pařík, Parabit Technologies, s.r.o., www.p

Jako výrobce asfaltových pásů Vám můžeme pomoci řešit hydroizolaci balkonu z asfaltových modifikovaných pásů , které patří mezi řešení tzv. provozních střech a vychází z několika zásad. Především je třeba dodržet její sklon 1° k okapu , vtoku. Druhou podmínkou je přechod vodorovné izolace na svislou a vytažení hydroizolace min. 150 mm. Pro uvedené sklony jsou voleny skladby s dvouvrstvou hydroizolační vrstvou. Asfaltové pásy vyžadují tzv. ochrannou vrstvu , která může být alternativně tvořena zateplením a betonovým potěrem , je možné provést i dlažbu na podložkách (výjimečně lze jako inverzní nebo zelenou střechu ). Nejsložitější oblastí balkonu je právě řešení detailů , kromě standardních jako je napojení na vysokou stěnu , atika , okap , vtok jsou nejproblematičtějšími prostup nosného prvku zábradlí , snížený nebo bezbariérový vstup. Vámi uváděna finální vrstva z plechu , pokud se jedná o balkón , nepatří mezi vhodné pochůzné materiály. Pro volbu skladby , výběr asfaltových pásů a řešení detailů doporučuji zaslat podklady nebo foto na email jan.parik@parabit.cz , nebo konzultovat na tel. 736533367 , informace o asfaltových pásech jsou uvedeny v technických listech výrobku na www.parabit.cz\

odpovědět

Re: Hydroizolace balkonu   |   odpovídá: Jan Rypl

Co se týše horního provedení hydroizolace skladby , doporučuji Vám demontovat dlažbu a lepenku , a pro novou skladbu využít sytém skladeb Schlüter-Systems (www.schlueter-systems.com ) s následnou novou dlažbou. Osobně jsem měl stejný problém a po použití tohoto systému je vše OK. POZOR na zábradlí ! Není vhodné aby pronikalo do konstrukce vertikálně , je vhodnější jej napojit z obvodu konstrukce balkonu.

Pokud se týče zateplení skladby ze spodní strany , pak doporučuji použít minerální či skelnou vatu o tl. alespoň 140 mm , následně použít co nejparotěsnější parozábranu (např. Jutafol NAL 170% Special ) a pak vytvořit rošt pro podhled a vlastní vrstvu podhledu. Detaily aplikace parozábrany - viz.: http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/manual%202009.pdf

Pokud by ve verandě měl být prostor s vysokým tepelně-vlhkostním namáháním , je potřeba aby měl tento interiér nucenou ventilaci ventilátorem.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Hydroizolace balkonu   |   odpovídá: Hana Ibehejová

Prosím o radu , musíme provést novou hydroizolaci balkonu. Jedná se o nezastřešený balkon , který z části zakrývá vstup do rodinného domu. Izolace balkonu a následné betonové krytí se dělalo zhruba před 25 lety. V současné době vzhledem k působení povětrnostních vlivů má betonová vrstva na několika místech 0 ,5 cm velké praskliny. Hledáme způsob co nejúčinější izolace balkonu jako finální krytí uvažujeme použít dlaždice.

Děkuji a s pozdravem Hana Ibehejová

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Hydroizolace balkonu (č. 7208) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou VELUX akce!
eStřechy.cz eStrechy.sk
Akční slevy   |   Katalog firem   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy

Půdní schody