Hydroizolace

V nabídce materiály předních výrobců pro hydroizolace ploché střechy i spodní stavby v kategorii asfaltové hydroizolační pásy, PVC hydroizolace proti vodě, vlhkosti a radonu v sekci hydroizolační PVC fólie. Nákup hydroizolace u více prodejců dle výběru nejbližšího místa dodání v rámci jedné objednávky.

Hydroizolační materiály Hydroizolační PVC fólie
Hydroizolace ploché střechy - asfaltové pásy
 Hydroizolační materiály - PVC fólie

Hydroizolace je základní izolace proti vlhkosti a zajišťují ochranu stavby před vodou a vlhkostí. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. Hydroizolace je nutné provést velmi kvalitně a hlavně z kvalitních osvědčených materiálů určených pro hydroizolace spodní stavby nebo ploché střechy a teras.


Tepelné izolace

Hydroizolace asfaltovými pásy proti vodě a radonu

Proti vodě a radonu jsou v nabídce kvalitní materiály pro ochranu staveb formou hydroizolace. Jednou z oblíbených variant je hydroizolace z asfaltu. Dříve nabízené asfaltové lepenky a IPA, dnes upřednostňované kvalitní hydroizolační modifikované nebo levnější oxidované asfaltové pásy.

Asfaltové pásy, které se vyrábí se již od počátku 19. století, patří k vývojově nejstarším izolačním hmotám v oblasti hydroizolace. Moderní asfaltové hydroizolační materiály se ve svých mechanicko fyzikálních vlastnostech výrazně odlišují od méně kvalitních starších pásů a lepenek.

Dle použití hydroizolace asfaltové pásy dělíme:

  • asfaltové pásy bez nosné vložky
  • asfaltové pásy se skelnou vložkou
  • asfaltové pásy s hliníkovou vložkou

Hydroizolační materiály pro ploché střechy

Stavby jsou z hlediska ochrany hydroizolace vystaveny působení vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby. Vhodný výběr hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující životnost celé stavby. Doporučujeme s výběrem správné hydroizolace si nechat poradit od profesionálů s ohledem na umístění stavby.

Použití hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě

Nejdůležitější z  hydroizolací je nepochybně hydroizolace ploché střechy. Dále je to hydroizolace stěn, které rozlišujeme na hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu a hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní. Rozlišujeme dále hydroizolace spodní stavby proti spodní vodě a hydroizolace bazénů. Pro hydroizolace ploché střechy používáme podkladní pás z AP - parozábrana a finální fólie s posypem pro vrchní vrstvu.

Hydroizolace oxidovanými asfaltovými pásy

Oxidované hydroizolační asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolace oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“).

Hydroizolace modifikovanými asfaltovými pásy

Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolace modifikačními přísadami.

Hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) ALKORPLAN a DEKPLAN

Nabízeny jsou PVC fólie pro čtyři základní oblasti použití: hydroizolace střech, hydroizolace spodní stavby, hydroizolace bazénů a speciální hydroizolace. Tyto čtyři skupiny hydroizolací obsahují typy fólie, které se liší předepsaným způsobem zabudování, povrchovou úpravou, barvou, vložkou, nebo specifickou vlastností.

Dle použití hydroizolace PVC hydroizolační fólie dělíme:

  • PVC fólie pro přitěžované střechy s kačírkem
  • PVC fólie pro vegetační střechy
  • PVC fólie pro kotvené střechy
  • jezírkové PVC fólie
  • PVC fólie pro spodní stavby i protiradonové
 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2023 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: