Základové penetrační nátěry

Penetrační nátěrPenetrační nátěr je nízkoviskózní nátěrová hmota zpravidla bez plniv, určená pro napouštění (penetraci) savých podkladů s cílem umožnit zakotvení hydroizolačních nebo jiných vrstev. Podklad určený k nanesení penetračního musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části a výčnělky penetrovaných konstrukcí je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z penetrovaného podkladu odstranit. Veškeré zdivo se před nanesením penetračního nátěru omítá. Penetrovaný podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření souvislé vrstvy penetračního nátěru (doporučujeme před realizací ověřit na malé ploše). Penetrovaný podklad pro následné provádění asfaltových pásů musí splňovat podmínky nutné pro jejich řádné navaření.

Penetrace je pronikání nosného média do podkladu. Tímto médiem může být voda, ale i všechny rozpouštědla a další chemické přípravky. Účinná složka, která se v něm nachází, zajišťuje trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Pomocí tohoto technologického postupu připravíme podklad před následnou úpravou povrchové vrstvy (obvykle jde o nanášení další vrstvy).

Penetračním nátěrem můžeme fixovat znečišťující látky (nikotin, saze) v podkladu a tím zajistit čistý povrch. Takové penetrační nátěry nazýváme filtrační.

 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2021 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: