Tepelné izolace

V nabídce tepelné izolace Isover, Rockwool, Knauf Insulation pro zateplení šikmých střech mezi krokve, pod a nad krokve, rovných střech, podhledů a stropů, dělících příček a předsazených stěn, podlah a izolace pro zateplení větraných i kontaktních fasád. Každá tepelná izolace musí být chráněna z exteriérové (ochrana proti zatečení vody, zavátí sněhu a prachu) i nteriérové strany (zamezení prostupu vodních par do izolace). Více v sekci Střešní fólie.

Tepelné izolace - úvod

Správná volba tepelné izolace

Při volbě tepelné izolace je třeba zohlednit především následující skutečnosti: požadavek na prostup tepla, protipožární a akustické požadavky, mechanické zatížení a skladbu stavební konstrukce. V zásadě existují dva základní druhy tepelné izolace, minerální vaty a zateplovací polystyren. Dalšími druhy tepelných izolací jsou PUR a PIR desky a kombinované izolační desky.

 • Minerální vaty mohou být vyráběny ze skelné nebo čedičové (kamenné) plsti s různou tuhostí materiálu, tepelných vlastností, způsobu použití ve variantách balení v rolích, deskách nebo jako foukaná izolace. Kamenná i skelná vata se vyrábí z přírodních a biologicky rozpustných vláken, je ekologická a zdravotně nezávadná. Další výhodou tepelné izolace z minerální vaty je i její vysoká odolnost proti ohni a prodyšnost, která zateplené skladbě dává možnost dýchat.
 • Izolační desky z polystyrenu jsou dodávány ve dvou variantách, expandovaný polystyren EPS (nasákavý) a extrudovaný polystyren XPS (nenasákavý), oba druhy polystyrenů mají také odlišné tepelné vlastnosti a způsoby aplikací. Pěnový polystyren EPS je vhodný jako tepelná izolace podlah, fasád, střech. Extrudovaný polystyren se používá pro své nenasákavé schopnosti pro izolace obvodových základů, fasádních soklů, podlah ale i pro ploché, vegetační a obrácené střechy, terasy, střechy s parkováním vozidel.

Účinnost tepelné izolace udává hodnota součinitele tepelné vodivosti λ (W/mK), která se pohybuje v hodnotách 0,044 až 0,023 W/mK. Čím je udávaná hodnota nižší, tím vyšší jsou tepelné účinky izolace.

Omezení prostupu tepla použitím při zateplení

Požadavky tepelné izolace na maximální hodnotu součinitele prostupu tepla stanovují platné předpisy v závislosti na parametrech vnějšího a vnitřního prostředí. Pro přesný návrh tloušťky tepelné izolace je třeba provést tepelně technický výpočet s ohledem na skladbu stavební konstrukce a klimatické podmínky místa stavby. Kromě akustických a protipožárních vlastností je hlavním posláním každé tepelná izolace minimalizovat únik tepla z objektu a šetřit tak životní prostředí i náklady za teplo. Výběrem dostatečné tloušťky tepelné izolace a zvolením doporučeného postupu aplikace dosáhneme výrazné úspory nákladů na vytápění po celou dobu životnosti objektu.

Mechanické požadavky tepelné izolace ve stavebních konstrukcích

Mechanické požadavky na tepelné izolace jsou dané provozním využitím konstrukce, statickým i mechanickým zatížením. Izolace, které v konstrukci nerozkládají nosné vrstvy, musí mít vysokou pevnost v tlaku, tahu i ohybu. Pevnost tepelné izolace v tlaku pak roste více u polystyrenů a desek z minerálních vláken obvykle s objemovou hmotností.

Přední výrobci izolačních systémů

 • Významná světová společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. (dříve SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o.) vyrábí tepelné, akustické a protipožární izolace z minerální i skelné vaty pod značkou Isover. Sortiment zahrnuje i celou řadu polystyrenových desek EPS i XPS známou pod názvem Styrodur.
 • Společnost Rockwool je předním světovým výrobcem tepelných izolací z kamenné (čedičové) vaty. Jedná se o izolační rolované pásy a deskové izolace s vysokou tuhostí pro všestrannou oblast použití.
 • Výrobní značky Knauf Insulation a Nobasil,  jako divize světoznámého dodavatele stavebních materiálů Knauf pro suchou výstavbu, nabízí širokou škálu izolačních produktů s vysokými tepelnými, akustickými a protipožárními vlastnostmi.

Základní využití tepelných izolací ve stavebnictví

 • Zateplení podkroví a šikmých střech mezi krokve a trámy, stropy, podhledy, dělící příčky (skelné a čedičové vaty, polystyren).
 • Zateplení šikmých střech nad krokvemi (čedičové vaty, polystyren).
 • Hydroizolace a tepelná izolace plochých střech (polystyren, integrované tepelné desky).
 • Tepelná a kročejová izolace podlah (podlahové čedičové vaty s vysokou tuhostí, polystyren).
 • Kontaktní zateplení fasády (fasádní desky z čedičové vaty, fasádní polystyren).
 • Větrané fasády (skelné a čedičové vaty).
 • Tepelná izolace dutin a výplní (skelné a čedičové vaty, foukané izolace, PUR materiály).
 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2023 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: