Technické a průmyslové izolace

Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. K tomu by vám měli napomoci technické izolace Isover. V nabídce u nás najdete technické izolace vhodné pro velkou škálu průmyslových aplikací. Technické izolace jsou jedním z nejlepších řešení. Investice do izolací patří mezi ty, kde se vynaložené prostředky vrací nejrychleji.

Technické Izolace pro izolace potrubí

Izolace rozvodů tepla a teplé vody menších průměrů lze provádět izolačními pouzdry s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Potrubní rozvody větších průměrů se nejčastěji izolují lamelovými rohožemi ORSTECH LSP H (výrobek z kamenné vlny) nebo ML 3 (výrobek ze skelné vlny), případně je možné použít rohože na pletivu ORSTECH DP (zejména pro vysoké teploty).

Izolace vzduchotechniky

Izolace Isover na vzduchotechnických potrubích plní funkci tepelnou, protipožární a akustickou. Vhodnými materiály na provádění izolací kruhových potrubí jsou cenově výhodné pásy KLIMAROL na hliníkové fólii, lamelové pásy ORSTECH LSP H nebo ML 3, případně rohože na pletivu ORSTECH DP. Pro pravoúhlá potrubí se používají desky ORSTECH H s hliníkovým polepem (možno použít i všechny předchozí materiály, které jsou však ideální zejména pro kruhová potrubí).

Protipožární technické izolace vzduchotechniky

Vzduchotechnické potrubí je dnes součástí celé řady objektů, zejména se jedná o stavby určené pro širokou veřejnost, kde je větší koncentrace lidí a proto i zvýšené požadavky na ochranu proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím. K protipožární izolaci vzduchovodů se nejčastěji používají výrobky z kamenné vlny, protože ta je nehořlavá s bodem tání vyšším než 1000 °C. Z požárního hlediska jsou výrobky Isover jedním z nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto chráněné mají vyšší požární odolnost. Protipožární technické izolace pravoúhlých VZT potrubí tvoří technické desky Orstech 65 H, pro kruhové potrubí se používají lamelové rohože Orstech LSP PYRO. Řešením je možné docílit požární odolnost 30, 45 a 60 minut. Izolace kotlů patří k nejnáročnějším aplikacím, které se v průmyslu vyskytují, protože stěny kotlů bývají vystaveny vysokým teplotám (500 – 600 °C). Podle tvaru a teploty povrchu se pro jejich izolaci používají buď desky vyšších objemových hmotností ORSTECH 65 – 110 (pro izolování kotlů s plochými stěnami) nebo rohože na drátěném pletivu ORSTECH DP 65 – DP 100 (pro izolování válcových kotlů). Izolace komínů je u stavebních systémů přímo dodávána výrobcem. Ve spolupráci se specializovanými prodejci technických izolací nabízíme izolace komínových vložek vyřezávaných z izolačních bloků. Desky mají vyfrézované drážky pro přesnou a snadnější aplikaci do komínových systémů. Rozměry izolace (tloušťka desky a velikost vyfrézovaných drážek v závislosti na průměru kouřovodu) jsou dodávány podle požadavků zákazníka. Pro nesystémové použití, tj. izolace kouřovodů se používají rohože na drátěném pletivu ORSTECH DP nebo desky ORSTECH pro obdélníkové průřezy kouřovodů.

Technické izolace z kamenné vlny mají v průmyslu tyto základní funkce

  • Snižování tepelných ztrát, založené na principu ekonomicky optimální tloušťky izolace
  • Ochrana osob, založená na omezování povrchové teploty zařízení (proti nebezpečnému dotyku)
  • Ochrana osob a zařízení v případě požáru
  • Snižování hladiny hluku
  • Regulace teploty na optimalizaci podmínek průmyslových procesů
  • Ochrana proti kondenzaci uvnitř potrubí
  • Ochrana proti kondenzaci vně potrubí

Na základě požadavků, vyplývajících z těchto funkcí, jsou navrhovány technické izolace s optimálními vlastnostmi pro jednotlivé způsoby použití.

Nejdůležitějším úkolem izolačních materiálů při průmyslovém použití je tepelná ochrana technologických zařízení a snižování tepelných ztrát samotných zařízení a rozvodů tepla. Mnohá zařízení mají na svém povrchu vysoké teploty. Z tohoto důvodu je třeba pro jejich tepelnou ochranu používat dostatečně teplotně odolné materiály odpovídající provozním podmínkám daného zařízení. Nejdůležitějším parametrem izolačních materiálů z hlediska tepelné ochrany je součinitel tepelné vodivosti λ za dané střední teploty izolace. Ten představuje míru přenosu tepla přes izolaci.

 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2022 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: