Nenasákavý polystyren PERIMETER

Nenasákavý polystyren PERIMETER jsou tepelně izolační perimetrové desky z expandovaného pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. Polystyren PERIMETER je určen pro tepelné izolace podlahy, základů, soklů a podzemních částí budov. Desky z pěnového expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou mají nízkou dlouhodobou nasákavost, maximálně 2% objemu.

Nenasákavý polystyren PERIMETER DEKPERIMETER
Výrobce: Styrotrade, s.r.o.
Varianta: tl. 160 mm (2,25 m2/bal.)  
Balení: 2,25 m2
Dostupnost: Na objednávku
Termín dodání: Do 7 dnů
Způsob platby: Proforma fakturou
Dodací podmínky Zadejte poptávku

Polystyreny DEKPERIMETER nabízí prodejce v současné době pouze v Brně.

zvolený rozměr / varianta sleva běžná cena bez DPH prodejní bez DPH prodejní s DHP
tl. 160 mm (2,25 m2/bal.) 0 % 576,00 Kč / m2 576,00 Kč / m2 696,96 Kč / m2
Balení 2.25 m2 (balení) 1 296,00 Kč 1 296,00 1 568,16 Kč
Při nákupu ušetříte za 1 m2 0,00
KOUPIT: balení  

Ceník nabízených variant pro Nenasákavý polystyren PERIMETER

nabízené rozměry / varianty sleva běžná cena bez DPH prodejní bez DPH prodejní s DHP
tl. 20 mm (18,75 m2/bal.) 0 % 72,00 Kč / m2 72,00 Kč / m2 87,12 Kč / m2
tl. 30 mm (12,75 m2/bal.) 0 % 108,00 Kč / m2 108,00 Kč / m2 130,68 Kč / m2
tl. 40 mm (9,75 m2/bal.) 0 % 144,00 Kč / m2 144,00 Kč / m2 174,24 Kč / m2
tl. 50 mm (7,5 m2/bal.) 0 % 180,00 Kč / m2 180,00 Kč / m2 217,80 Kč / m2
tl. 60 mm (6 m2/bal.) 0 % 216,00 Kč / m2 216,00 Kč / m2 261,36 Kč / m2
tl. 70 mm (5,25 m2/bal.) 0 % 252,00 Kč / m2 252,00 Kč / m2 304,92 Kč / m2
tl. 80 mm (4,5 m2/bal.) 0 % 288,00 Kč / m2 288,00 Kč / m2 348,48 Kč / m2
tl. 90 mm (4,5 m2/bal.) 0 % 324,00 Kč / m2 324,00 Kč / m2 392,04 Kč / m2
tl. 100 mm (3,75 m2/bal.) 0 % 360,00 Kč / m2 360,00 Kč / m2 435,60 Kč / m2
tl. 110 mm (3 m2/bal.) 0 % 396,00 Kč / m2 396,00 Kč / m2 479,16 Kč / m2
tl. 120 mm (3 m2/bal.) 0 % 432,00 Kč / m2 432,00 Kč / m2 522,72 Kč / m2
tl. 130 mm (3 m2/bal.) 0 % 468,00 Kč / m2 468,00 Kč / m2 566,28 Kč / m2
tl. 140 mm (3 m2/bal.) 0 % 504,00 Kč / m2 504,00 Kč / m2 609,84 Kč / m2
tl. 150 mm (2,25 m2/bal.) 0 % 540,00 Kč / m2 540,00 Kč / m2 653,40 Kč / m2
tl. 160 mm (2,25 m2/bal.) 0 % 576,00 Kč / m2 576,00 Kč / m2 696,96 Kč / m2
tl. 170 mm (2,25 m2/bal.) 0 % 612,00 Kč / m2 612,00 Kč / m2 740,52 Kč / m2
tl. 180 mm (2,25 m2/bal.) 0 % 648,00 Kč / m2 648,00 Kč / m2 784,08 Kč / m2
tl. 190 mm (2,25 m2/bal.) 0 % 684,00 Kč / m2 684,00 Kč / m2 827,64 Kč / m2
tl. 200 mm (1,5 m2/bal.) 0 % 720,00 Kč / m2 720,00 Kč / m2 871,20 Kč / m2

PERIMETER

Tepelně izolační perimetrové desky z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) s uzavřenou povrchovou strukturou – zelené.

Rozměry desky: 1250 x 600 mm
Materiál: expandovaný pěnový polystyren
Součinitel tepelné vodivosti: 0,033 W/mK
Faktor difuzního odporu: 52

Základní desky tepelné izolace DEKPERIMETER lze použít jako tepelně izolační vrstvu:

- podzemních částí budov a základů, mimo působení tlakové vody
- obvodových stěn, kde je tepelná izolace vkládána mezi zeď a přizdívku
- podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku s běžným i vysokým zatížením
- plochých střech s klasickým pořadím vrstev
- teras, i vysoce zatížených, s tepelnou izolací pod hlavní hydroizolací, včetně skladeb s dlažbou kladenou na distanční podložky
- šikmých střech - izolace nad nebo pod krokvemi
- stěn a podlah bazénů
- skládaných fasád.

PERIMETER PERIMETER

Tepelná vodivost

Pěnový polystyren má vynikající termoizolační vlastnosti, které jsou dány jeho strukturou. Při uvažované mezní dlouhodobé nasákavosti je dle ČSN EN ISO 10456 zhoršení součinitele tepelné vodivosti zanedbatelné.

Dlouhodobá nasákavost

Desky z pěnového expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou mají nízkou dlouhodobou nasákavost, maximálně 2% objemu. To platí i v případě desek s oříznutými okraji. Perimetrové desky jsou proto vhodné jako tepelná izolace suterénů a soklů obvodových stěn, kde jsou konstrukce namáhány stékající a odstřikující vodou, nebo vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí.

Tepelná stabilita

Pěnový polystyren může být dlouhodobě vystaven teplotám od –150 °C do +80 °C, což odpovídá nárokům všech běžných stavebních konstrukcí. Při použití materiálu v daném teplotním rozmezí nedochází k žádným podstatným změnám jeho struktury a vlastností.

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku desek umožňuje použití i do vysoce zatížených konstrukcí. Návrh perimetrových desek do konstrukce je závislý na konstrukčním a materiálovým řešení jednotlivých vrstev.

Tuhost

Desky vykazují vysokou tuhost a tím i minimální deformace při zatěžování. V případě požadavku na útlum kročejového hluku je nutné desky kombinovat s vhodnou tlumící vložkou.

Odolnost vůči chemikáliím

Pěnový polystyren odolává všem běžným stavebním hmotám (vápno, cement, sádra,...), zředěným a slabým kyselinám, zásadám (louhy, močůvka, čpavková voda,...), solím, hnojivům, alkoholům, asfaltům, silikonovým olejům a dalším. Ke smrštění nebo rozpuštění polystyrenu dojde při kontaktu s výrobky z dehtu, ředidly (aceton, nitroředidla, laková ředidla,...), motorovým benzínem a alifatickými uhlovodíky.

Objemová hmotnost

Nízká objemová hmotnost zajišťuje snadnou manipulaci s materiálem při aplikaci. výhodou je i celková nízká hmotnost tepelněizolační vrstvy.

Pevnost v ohybu

Vysoká pevnost v ohybu snižuje možnost poškození desek při manipulaci a zpracování.

Technický list - PERIMETER stáhnout

Osobní odběr: Ve zvolené oblasti není možný osobní odběr


Dopravné pěnového polystyrenu zajišťujeme:

- osobní odběr objednané zboží si můžete odebrat v našem smluvním skladu v Brně.


- smluvní dopravné na místo určení - cena dopravy je závislá na množství objednaného zboží a vzdálenosti od expedičního skladu

- dopravné na místo určení zákazníkem:

1. Přímá dodávka výrobcem - zdarma při odběru nad 15 m3 + další sleva 3 %
2. Vývoz z expedičních skladů - při odběru do 15 m3 - dopravné 30,- Kč / 1 km (bez DPH)

 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2020 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: