BRAMAC

BRAMAC logo

BRAMACCílem firmy BRAMAC je orientovat se na vysokou kvalitu výrobků a služeb, která odpovídá požadavkům zákazníků.

Spokojenost zákazníka díky kvalitě a servisu je filozofií firmy BRAMAC od samého začátku. Pro dosažení tohoto cíle neustále vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme výrobky v takové kvalitě, která splňuje požadavky našich zákazníků. Zároveň jsme připraveni nespokojit se nikdy se současným stavem, proto hledáme vždy ta nejlepší řešení pracovních a výrobních postupů.

Střecha na celý život BRAMAC

Dodržování kvality při výrobě střešních tašek BRAMAC. Kvalita naší každodenní práce je neustále kontrolována, zjištěné chyby musí být okamžitě odstraněny a novým se snažíme předcházet. Vysokou úroveň kvality ve všech oblastech potvrdil i mezinárodní audit kvality udělením celosvětově platného certifikátu kvality.

Chceme splnit všechna oprávněná očekávání našich zákazníků, a to v každé fázi spolupráce. Naši filozofii znázorňuje i náš slogan: Střecha na celý život - BRAMAC.

Historie firmy BRAMAC

Dlouholetá životnost, spolehlivost, krása tvarů a individuálnost jsou bezpochyby prvořadými kritérii při výběru střešní krytiny. Firma BRAMAC je v oblasti technologie výroby střešních tašek vedoucím podnikem. Jako dceřiná společnost velkého koncernu využívá know-how z celého světa a právě s ohledem na svou mezinárodnost je připravena vyjít vstříc jakýmkoliv požadavkům na architektonický vzhled staveb. V roce 1991, dne 28. března, založila rakouská firma BRAMAC DACHSYSTEME INTERNATIONAL GmbH, Pöchlarn s akciovou společností LATER Chrudim společný podnik.

Takto vzniklá dceřiná společnost “BRAMAC spol. s r.o.” se sídlem v Praze vyrábí ve výrobním závodě v Chrudimi již od dubna 1992 vysoce kvalitní Alpské střešní tašky ve čtyřech harmonických barvách. Společníci firmy BRAMAC spol. s r.o. zakoupili v říjnu 1993 další výrobní závod v Olbramovicích na Moravě, kde byla zahájena výroba Moravských tašek a tímto krokem se výrazně zvýšila výrobní kapacita společnosti BRAMAC spol. s r.o.. V září 1994 se Bramac otevřením nového prodejního skladu v Písku ještě více přiblížil zákazníkům z jižních a západních Čech.

Od roku 1996 je jediným společníkem BRAMACu rakouská firma BRAMAC DACHSYSTEME INTERNATIONAL, GmbH. Prostřednictvím této firmy má Bramac spol. s r.o. přístup k nejnovějším poznatkům výzkumu a vývoje v oblasti střešní krytiny z celého světa. Znalosti z více než 30 zemí a 70-leté zkušenosti této skupiny firem jsou k dispozici i společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. v ČR. Firma BRAMAC v průběhu svého působení navázala spolupráci s velkým počtem obchodních partnerů z řad pokrývačských, stavebních i obchodních firem.

Zároveň se jí podařilo získat významné postavení na českém trhu střešních krytin, zejména díky důrazu na prvotřídní kvalitu, pěkný vzhled tašek, promyšlený střešní systém, poradenství a servis pro zákazníky. Tento servis spočívá mimo jiné v bezplatném poradenství, které zahrnuje technické otázky související s konstrukcí střechy, propočet optimální potřeby jednotlivých prvků systému podle projektu střechy a propočet nákladů na materiál a možnost konzultace s technikem firmy BRAMAC. V průběhu roku 1998 byl v Protivíně u Písku v rekordním čase postaven třetí výrobní závod firmy BRAMAC v České republice. Poznatky celosvětového koncernu, působícího v oblasti výroby střešních materiálů, ke kterému firma BRAMAC patří, byly aplikovány při výstavbě protivínského závodu, a proto je tento závod nejmodernější svého druhu v celé Evropě.

V roce 2001 firma Bramac spol. s r.o. změnila firemní název na Bramac střešní systémy spol. s r.o.

Koncernová struktura společnosti BRAMAC

Dceřiné společnosti Bramac Dachsysteme International, GmbH. Již dlouho před pádem "železné opony" založil BRAMAC Rakousko první joint ventures v Maďarsku a zahájil tím dlouhodobý rozvoj. Cílem přitom bylo a zůstává předat zkušenosti a znalosti rakouské výroby střešních tašek dál za hranice a zasloužit se o hospodářský růst a kvalitativní rozvoj zemí bývalého východního bloku. Strategie přizpůsobená požadavkům regionálních trhů a rozvinutá informační síť zaručují mezinárodní převod servisních standardů a know-how.

Struktura mezinárodní skupiny BRAMAC: ve všech zemích, ve kterých BRAMAC Rakousko založil svoji dceřinou společnost, dosáhly nově vzniklé společnosti díky vysoké kvalitě výrobků vyráběných nejnovějšími technologiemi v moderních výrobních závodech velmi rychle hospodářský úspěch a vedoucí postavení na místním trhu.

Data a fakta o splečnosti BRAMAC

O číslech se říká, že jsou důležitými ukazateli situace v podniku. Z toho vyplývá, že historie BRAMACu je výpovědí o stále rostoucích úspěších - od zahájení výroby v jednom závodě, po vybudování 3. výrobního závodu s nejmodernější technologií a vedoucímu postavení na trhu střešních krytin.
BRAMAC neklade důraz jen na kvantitu, ale na kontinuitu a kvalitu, a tato kombinace se osvědčuje již 15 let.

Údaje o společnosti BRAMAC

Celkový počet závodů: 13 závodů v 11 státech.

Kompletní střešní systém BRAMAC nabízí 11 modelů střešních tašek s různými povrchovými úpravami a v několika barevných provedeních - velkoformátové i maloformátové, s různými typy profilů, včetně tvarovek. Ke všem modelům je dodáván systém doplňků pro řešení všech detailů střechy a okapový systém StabiCor.

Sídlo vedení společnosti Bramac střešní systémy spol. s r.o.: Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9.

BRAMAC v České republice má 3 výrobní závody: Chrudim, Olbramovice u Moravského Krumlova, Protivín.

Bramac střešní systémy spol. s r.o. je dceřinou společností rakouské firmy Bramac Dachsysteme International, GmbH, kterou společně vlastní: 50 % Monier a 50% Wienerberger AG.

Společníci firmy BRAMAC

BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. je 100% dceřinou společností firmy Bramac Dachsysteme International GesmbH se sídlem v Pöchlarnu.

Rakouská firma BRAMAC vybudovala v roce 1967 svůj první závod na výrobu střešních tašek v Pöchlarnu, v dolním Rakousku. Již řadu let zaujímá vedoucí postavení mezi rakouskými výrobci střešních krytin. Do začátku 80. let se BRAMAC orientoval výhradně na Rakousko, poté byla zahájena úspěšná cesta předávání zkušeností a znalostí i za hranice Rakouska. V roce 1985 byl otevřen první výrobní závod ve Veszpremu v Maďarsku. Dnes má BRAMAC zastoupení ve 21 pobočkách v 11 zemích. V roce 2003 dosáhlo cca 1 130 zaměstnanců v oblasti „šikmé střechy“ obratu ve výši více než 141 mil. €.
Pro dosažení vysoké produktivity a ochranu přírodních zdrojů se zavádí know-how skupiny BRAMAC v celé Evropě.
V tom vidí BRAMAC závazek pro budoucnost: šetrné zacházení se surovinami, nižší spotřeba energie, zabránění znečištění ovzduší, vody a země škodlivými látkami.
BRAMAC jde vždy správnou cestou: zkušenosti z minulosti a dnešní poznatky jsou našimi základy pro úspěšnou budoucnost. Protože střecha na celý život - to je BRAMAC.

 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2023 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: