CETRIS

CETRIS

CETRIS

CETRIS

Historie společnosti CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS

CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS se řadí mezi významné výrobce kvalitních deskových materiálů v Evropě. Již ve dvacátých letech minulého století se začalo ve stavebnictví používat míchání cementu spolu s dřevěnými třískami, což dalo základ pro výrobu aglomerovaných desek. První dřevovláknité desky byly vyrobeny v roce 1940 slisováním cementu spolu s velmi dlouhými dřevěnými vlákny. Následně bylo ve Švédsku přidáno do cementu omezené množství třísek a tak byly vyrobeny první verze moderních třískových desek. První továrna na výrobu současných cementotřískových desek vznikla ve Švýcarsku v roce 1967.

Výstavba závodu na výrobu cementotřískových desek v České republice byla zahájena v roce 1987. Závod byl uveden do provozu v roce 1991 a to na nejmodernějším technologickém zařízení tohoto typu v Evropě. Od té doby si postupně cementotřísková deska našla uplatnění na stavbách v tuzemsku i v zahraničí.

Současná struktura CIDEM Hranice, a.s.

V současné době CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS patří mezi významné výrobce kvalitních stavebních materiálů v České republice, kde ve svých závodech vyrábí moderní deskový materiál současnosti - cementotřískové desky - známé pod ochrannou značkou CETRIS®.

Hlavní cíle společnosti

Trvale se zařadit mezi nejlepší výrobce stavebních materiálů v České republice, to je hlavní cíl společnosti CIDEM Hranice, a.s.

Tento bezesporu náročný cíl hodlá naše společnost naplnit strategií postavenou na:

- kvalitních službách
- otevřené komunikaci se zákazníky
- využívání moderních technologií a jejich neustálou inovací
- technicko-informační podporou a inovací výrobního sortimentu
- přísném dodržování zdravého cash flow
- implementací nových progresivních prvků řízení
- systematickém vzdělávání, zvyšování kvalifikace a motivace pracovníků.

Strategie k naplnění cíle

Jako samozřejmost považujeme udržení vysoké kvality svých výrobků, protože ta je hlavní podmínkou obhájení současného postavení na našem trhu. Tuto snahu společnosti CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS dokumentují mimo jiné udělené certifikáty systému managementu jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO 9001, udělené pro výrobu cementotřískových desek CETRIS®.

Certifikáty

V naší akciové společnosti klademe důraz na novinky v použití desek CETRIS® ve stavební praxi. Tento trend zajišťujeme vývojem vlastních systémů. Samozřejmostí se stala technická podpora prodeje a systém školení aplikačních firem. Z tohoto krátkého úvodu je zřejmé, že se CIDEM Hranice, a.s. snaží o to, aby byla vnímána jako spolehlivý partner a dodavatel jak klasických stavebních materiálů, tak i materiálů určených pro nové technologie ve stavebnictví.

Struktura Cetrisu

Divize CETRIS je výrobcem deskového materiálu, který uvádí na trh pod ochrannou značkou cementotřísková deska CETRIS®.

Cementotřísková deska CETRIS® je kvalitní deskový materiál, určený pro podlahové systémy, půdní vestavby, akustické obklady, střešní nadstavby, odvětrané fasády, systémy ztraceného bednění, protipožární aplikace, podhledy, podlahy, stěny a příčky.
Velkou výhodou aplikace tohoto materiálu je rychlá aplikace a suchá výstavba.
Cementotřískové desky CETRIS® nachází uplatnění v montovaných stavbách všeho druhu, jsou ideální pro technologie suché výstavby i stavby v náročných klimatických podmínkách.

Výborné vlastnosti desek CETRIS® nabízí široké uplatnění i v oblasti protipožární ochrany – protipožární stěny, stropy, příčky, podhledy, obklady ocelových konstrukcí apod. Velkou předností desky CETRIS® je její zařazení dle reakce na oheň do třídy A2 – s1,d0.

Velká a neustálá pozornost je věnována kvalitě vyráběných výrobků. Již v roce 1996 jsme získali certifikát jakosti dle EN ISO od 9002 mezinárodní akreditované certifikační společností Lloydś Register Quality Assurance. Po vydání nové normy byl tento systém v roce 2003 recertifikován dle ISO 9001.Výroba cementotřískových desek CETRIS® je dále dozorována autorizovanými a notifikovanými osobami. Jelikož společnost vyváží své výrobky po celé Evropě, byly cementotřískové desky certifikovány nejen dle evropských harmonizovaných norem, ale i dle norem národních (GOST).

O rozšiřující se oblibě a mnohostranném použití desek CETRIS® svědčí i to, že jsou v současné době vyváženy také do zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Společnost CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS je v současnosti největším výrobcem cementotřískových desek v Evropě.

CIDEM Hranice, a.s.
Hranice I - Město
Skalní č. 1088
753 40 Hranice

 
Přihlásit Registrovat
 
 
POLOHA: -- zvolte svou oblast --
 

Copyright © 2004 - 2021 eStřechy.cz

Ověřte si ceny pro svou oblast: